Přeskočit na hlavní obsah

Jak pohlížet na Šrí Gurua

Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádža

zdroj:

http://www.radha-govinda.net

Oddaný: Měl by žák pohlížet na svého gurudévu jako na uttama adhikárího nacházejícího se na nejvyšším stupni oddané služby?
 
Šríla Šrídhar Mahárádža: Ano, a nejen že by měl vidět svého gurudévu jako uttama-adhikárího, oddaného nejvyššího stupně, ale měl by vidět gurudévu i jako speciálního představitele Samotného Pána nebo Jeho nejvyšší energie. Ve vnitřní energii (svarúpa šakti
), ve svém gurudévovi, by měl vidět pověření Rádhárání, Šrí Rúpu Maňdžarí. Existují různé pohledy na našeho duchovního mistra.  
 
Naše vize duchovního mistra se bude měnit podle našeho postupného pokroku ve vědomí Krišny. V počátečním stádiu oddané služby je žákovi nařízeno, aby pohlížel na gurua jako na Krišnu Samotného (sākşād--dhāritvena samasta sāstrair). Později uvidí gurua jako energii Krišny, a nakonec ho bude vidět jako specifický druh energie Krišny, podle jeho vnitřního požadavku. Nalezne svého duchovního mistra umístěného v určité náladě oddanosti, buď v služebnictví, přátelství, rodičovství anebo v manželské lásce. Tyto rozdíly budou pokračovat, dokud neuvidí v guruovi Krišnu Samotného s Jeho vnitřní energií (svarúpa šakti).
 
Oddaný: Někteří lidé si myslí, že osoba, která zasvěcuje žáky, musí být oddaný nejvyššího stupně, který sestoupil do tohoto světa a jedná jako druhotřídní oddaný. Nepřijímají žádné stupňování guruů. Podle nich je třeba vyhledat a přijmout zasvěcení pouze od nejvyššího druhu gurua.
 
Šríla Šrídhar Mahárádža: Také jsem měl nejprve takovouto představu, ale mé pochopení prošlo určitou transformací a má koncepce se změnila. Na začátku, po odchodu Šríly Bhaktisiddhánty Prabhupády, jsem se neodvažoval přijímat žáky. Později jsem tuto práci přijal s pokorou a skromností. Nedávno mi jeden oddaný položil tu samou otázku. Řekl jsem mu příběh o Krišnově bolesti hlavy. Zřejmě znáš tento příběh. Jednou, když byl Krišna ve Dvárace, řekl Náradovi Munimu, že ho postihla prudká bolest hlavy a že jediným lékem na tuto bolest je prach z chodidel Jeho oddaných.
 
Nárada navštívil mnoho oddaných ve Dvárace, avšak nikdo nepřistoupil na to dát mu nějaký prach z nohou. Řekli: „Ó, to je nemožné! Nemůžeme to udělat, nechceme skončit v pekle.“
Zklamaný Nárada se vrátil ke Krišnovi. Krišna řekl: „Ó, strašně trpím. Dostal jsi nějaký prach z chodidel?“ „Ne, Pane. Nikdo nebyl připraven poskytnout prach z chodidel.“ Nárada si nevěděl rady. Krišna mu řekl: „Zkus to ve Vrindávaně.“
 
 
Nárada se ihned vydal do Vrndávany a svěřil se se vším gopím. Gopí okamžitě přišly s prachem z chodidel. Řekly: „Krišna trpí? Potřebuje prach z chodidel? Prosím vezmi prach z našich chodidel a okamžitě jdi.“ Nárada byl ohromen. „Co se stalo?“ myslel si. „Žádní oddaní neposkytli Krišnovi prach ze svých chodidel, ale tito lidé to dělají.“ Řekl jim: „Víte, jaký je následek za vaše jednání?“ odpověděly: „Ano. Věčné peklo. Nezajímá nás to! Naší jedinou starostí je, aby to alespoň trochu pomohlo našemu Pánovi.“
 
To byl jeden bod, který mi tenkrát přišel na mysl. A další byl tento: Šrí Čaitanja Maháprabhu říká: amara ajnaya guru
hana tara ei desa
. „Staň se z mého nařízení guruem a osvoboď tuto zemi.“ Takže bychom si měli myslet: „Jsem chybující, ale jsem přesvědčen, že to, co jsem dostal od mého gurua, je neobyčejná, vitální věc plná nektaru. A on mě poprosil, abych to dával ostatním. Na tom nezáleží. Budu riskovat. Nařídil mi to. Jsem Jeho služebník. Bude na mne dohlížet.“ S tímto duchem risku žák přijme zodpovědnost a bude si myslet: „Můžu skončit v pekle, ale musím vykonat nařízení mého gurudévy. Možná zemřu, ale musím vykonat nařízení mého velitele.“
S tímto duchem přijme úkol, a pokud si bude udržovat tento druh vědomí, žádné nebezpečí mu nehrozí; jakmile se však odchýlí od tohoto spojení a začne na vlastní pěst pátrat po něčem světském, bude zatracen. Ale v opačném případě se ho žádná pohroma nemůže dotknout. Tento věčný duch by měl být udržován - a to je skutečná kvalifikace žáka: „Ano, jsem připraven zemřít, abych vykonal nařízení mého gurudévy. Cítím, že je to nektar a musím ho rozdávat ostatním, abych je zachránil.“

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návštěva Sannyasi Maharaje v Praze

Je to dva měsíce, co jsi odešel

Už uběhly 2 měsíce, co jsi odešel za Pánem Džagannáthem. Mukunda Maharádž teď dělá ještě víc úžasných věcí a neustále se spoustou lásky slouží tak, jak to dokázal jen on. Jsme na tebe pyšní a jsme v pohodě - vzpomínáme na tebe každou chvíli, když vstupujeme na oltář, když vaříme, když oblékáme Božstva, když mluvíme o barevných kombinacích, když musíme šít a šít a šít, když musíme číst a číst a číst, když je potřebauklízet a uklízet a uklízet, když se musíme smát a smát a smát!

Co by bylo s našimi životy, kdyby jsi v nich nebyl ty, drahý Mukundo.

Gourí Séva, Peru


Ya 2 meses de que pasaste a estar a lado de Sri jagannath... mukunda mhj debe estar haciendo mas cosas lindas, sirviendo con mucho amor sin nada que retenga ese hermoso seva que solo el sabia y sabe hacer. Estamos orgullosos por el alma de babaji maharja y estamos aca tranquilos, recordándote mucho en todo momento, cuando entramos al altar, cuando cocinamos, cuando vestimos a las deidades, cuando hablamos de combinacione…

Doplňky k sárí 1. díl - Vlasy

Pro vaši inspiraci i pobavení jsme začali nový seriál o tradičních indických doplňcích, špercích a bižuterii. V několika dílech probereme dokonale nazdobenou Indku doslova od hlavy k patě. Takže začínáme, jak jinak, u vlasů, jejich úpravy a ozdob, kterými je můžete zkrášlit.

Jak je známo, Indky mají vlasy v drtivé většině případů neskutečně kvalitní. Hinduisté dodržují zvyk, kdy se malému, asi dva roky starému dítěti vlasy obřadně ostříhají. Pro mnoho žen je to naposledy, kdy se svých vlasů nůžkami dotknou. Zatřihávání konečků se v Indii moc nepěstuje, naopak ženy sikhského náboženství, které je rozšířeno zejména v Pandžábu a Dillí, mají přímo zaneseno v náboženských …