Přeskočit na hlavní obsah

Transcendentální drahokam

Óm Višnupáda Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža

punar api jananam punar api maranam
punar api janani jathare shayanam
iha samsare bahudustare
krpaya apare pahi murari


„Ó Murárí, Pane Krišno, opět jsem zmítán vlnami zrození a smrtí. Jsem nucen se znovu a znovu rodit a umírat. Takto se ocitám v lůnech miliónů matek. Svlaž mne, prosím, Svým milostivým pohledem a osvoboď mě z tohoto oceánu nevědomosti.“ (Šrí Šankaráčárja – Bhaja Govinda, verš 22)

Kde si můžeme skutečně užít? Hnáni matoucí energií se ženeme za iluzorním požitkem. Toužíme dosáhnout štěstí, jenže ho hodláme zakusit našimi smysly. Chceme jen pohlédnout a být šťastni, chceme jen uslyšet a být šťastni, chceme se dotknout a být šťastni. Tímto způsobem toužíme zakusit štěstí, za nímž se ženeme po dekády, tolik staletí, tolik nesčetných miliónů zrození.

Proč se však musíme narodit a umřít? Pouze kvůli požitku. Doposud jsme nebyli schopni dosáhnout uspokojení a požitku. Nespokojeně proto ztrácíme tohle tělo a vstupujeme do těla nového, kde si užíváme, ale uspokojení se nedostavuje. Takto už jsme prošli stovkami, tisíci a milióny zrozeními. Ve skutečnosti jsme si ovšem nikdy neužili štěstí nebo míru.
Jsme prosti tužeb? Ne. Každý po něčem touží. Těmto tužbám není konce. Jakmile jedna odejde, další se objeví. Takto nikdy nedosáhneme uspokojení. Ať už jsme dosáhli čehokoliv, neuspokojilo nás to. Žádná z našich tužeb nám totiž ve skutečnosti nemůže přinést naplnění. A to je to, co nevíme. Ženeme se za pouhým dočasným štěstím. To je však iluze. To není skutečné štěstí. Je to iluze. A pro tuto iluzi ztrácíme svoje cenné životy! Pouze pokud jsme požehnáni, může se nám naskytnout možnost získat společnost realizovaného Vaišnavy, nebo sádhua.

mamottamasloka-janesu sakhyam
samsara-cakre bhramatah sva-karmabhih
tvan-mayayatmatmaja-dara-gehesv
asakta-cittasya na natha bhuyat


„Ó Pane můj, díky mým plodonosným činnostem jsem nucen bloudit po tomto hmotném světě. Proto to jediné, po čem prahnu, je přátelská společnost Tvých zbožných a osvícených oddaných. Mé pouto k tělu, ženě, dětem a domovu díky Tvé iluzorní energii stále trvá, ale já už k nim nechci být nadále připoután. Nechť je moje mysl, vědomí a vše, co vlastním, připoutáno pouze k Tobě.“ (ŠB 6.11.27)

Čitrakétu, velký Višnuův oddaný, který se v dalším životě stal démonem Vritásurou, se k Pánovi modlí (ŠB 6.11.25): „Ó Pane, netoužím po ničem z tohoto světa.“

na naka-prstham na ca paramesthyam
na sarva-bhaumam na rasadhipatyam
na yoga-siddhir apunar-bhavam va
samanjasa tva virahayya kankse


„Ó Pane, netoužím po trůnu Indry, ani Brahmy. Netoužím se stát vládcem celého světa. A ačkoliv mi to nabízíš, nepřijmu to. A netoužím také po žádné mystické dokonalosti.“
„Co tedy chceš?“
„Netoužím být ani osvobozen od zrození a smrtí.“
„Co chceš?“
„Já chci Tebe. Ty jsi mým bohatstvím. Pokud mi požehnáš, budu šťastný. Budu šťasten, pokud Tě budu smět spatřit, hovořit s Tebou a sloužit Ti. Pokud Tě takto potěším, dosáhnu konečně štěstí, za nímž se bez úspěchu ženu z jednoho života do druhého. Ale nyní, když Tě jsem schopen vidět, můj Pane, a hovořit s Tebou, dosahuje má duše a srdce Tvou milostí a Tvým blaženým pohledem konečně uspokojení.“

Trpíme v tomto světě. Neustálé utrpení, utrpení a utrpení. Nikdo nemůže říct, že netrpí. Utrpení nemá hranic. My na to pouze zapomínáme v momentě, kdy zrovna na chvíli netrpíme. Skutečné štěstí a uspokojení k nám tedy přicházejí skrze společnost sádhua. Sádhuové jsou skuteční světci, kteří netouží po ničem z tohoto světa. Neprahnou po žádném luxusu. Nikdy neputují tímto světem, aby si užili nějakého štěstí a požitku. Ne. Po čem touží? Chtějí být pouze spojeni se Nejvyšší Silou, Svrchovaným Pánem. Přání upřímných oddaných tedy mohou být naplněna společností sádhua. Sádhuové jsou jako drahokamy. Pokud se tímto drahokamem dotkneš železa, promění ho ve zlato.

 http://www.radha-govinda.net

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návštěva Sannyasi Maharaje v Praze

Je to dva měsíce, co jsi odešel

Už uběhly 2 měsíce, co jsi odešel za Pánem Džagannáthem. Mukunda Maharádž teď dělá ještě víc úžasných věcí a neustále se spoustou lásky slouží tak, jak to dokázal jen on. Jsme na tebe pyšní a jsme v pohodě - vzpomínáme na tebe každou chvíli, když vstupujeme na oltář, když vaříme, když oblékáme Božstva, když mluvíme o barevných kombinacích, když musíme šít a šít a šít, když musíme číst a číst a číst, když je potřebauklízet a uklízet a uklízet, když se musíme smát a smát a smát!

Co by bylo s našimi životy, kdyby jsi v nich nebyl ty, drahý Mukundo.

Gourí Séva, Peru


Ya 2 meses de que pasaste a estar a lado de Sri jagannath... mukunda mhj debe estar haciendo mas cosas lindas, sirviendo con mucho amor sin nada que retenga ese hermoso seva que solo el sabia y sabe hacer. Estamos orgullosos por el alma de babaji maharja y estamos aca tranquilos, recordándote mucho en todo momento, cuando entramos al altar, cuando cocinamos, cuando vestimos a las deidades, cuando hablamos de combinacione…

Doplňky k sárí 1. díl - Vlasy

Pro vaši inspiraci i pobavení jsme začali nový seriál o tradičních indických doplňcích, špercích a bižuterii. V několika dílech probereme dokonale nazdobenou Indku doslova od hlavy k patě. Takže začínáme, jak jinak, u vlasů, jejich úpravy a ozdob, kterými je můžete zkrášlit.

Jak je známo, Indky mají vlasy v drtivé většině případů neskutečně kvalitní. Hinduisté dodržují zvyk, kdy se malému, asi dva roky starému dítěti vlasy obřadně ostříhají. Pro mnoho žen je to naposledy, kdy se svých vlasů nůžkami dotknou. Zatřihávání konečků se v Indii moc nepěstuje, naopak ženy sikhského náboženství, které je rozšířeno zejména v Pandžábu a Dillí, mají přímo zaneseno v náboženských …