Přeskočit na hlavní obsah

Bhagavad-Gítá 2.13. - 15.

2.13
dehino smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati


Tak jako duše prochází dětstvím, mládím a stářím, dosahuje po smrti jiného těla. Moudří tím nejsou zmateni.

Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura: „Tělo se stává objektem náklonnosti, neboť se vztahuje k duši (která je nejdražší vlastnímu já). Vztahem s tímto tělem se synové, bratři a ostatní příbuzní stávají objekty náklonnosti. Vztahem s nimi se dokonce i jejich synové stávají objekty náklonnosti. Pokud tedy zemřou, zcela jistě dojde k nářku.“ Jako odpověď na to, říká Krišna tento verš: ,,V těle náležejícímu duši (dehinah) dosahuje člověk stádia dětství. Poté, co je dětství zničeno, dosahuje člověk mládí a když je mládí zničeno, dosáhne stáří. Stejným způsobem dosahuje jiného těla.“Šríla BS Muni Mahárádža: Krišna zde začíná velmi revolučně, obzvláště pro nás, materialisticky smýšlející západní lidi. Naše náboženství hlásá, že se duše rodí se vznikem těla, což by znamenalo, že (mrtvá) hmota může vyprodukovat vědomí (živou substanci vyššího řádu), ale to je ateistická teorie fosilismu, tak jak ji představil Darwin. Krišna však hned na začátku říká, že jsme transcendentálními dušemi, které jsou svojí povahou věčné a nelze je vnímat smysly. Naše mysl se dnes nachází v takovém, či onakém rozpoložení, intelekt se také mění a falešné ego nám říká, že teď jsem mužem či ženou, Čechem, Američanem, psem nebo slonem, atd. Avšak základ, tedy duše, je neměnný. Jenom v tomto životě jsme již vyměnili mnoho těl; dětské tělo, tělo mladíka, dospělého člověka a nakonec přichází tělo starce. Tak jako nelze opravit starý ojetý vrak, nemůžeme opravit ani naše staré tělo a proto jej musíme opustit a přijmout tělo nové. Tento koloběh (neboť se neustále opakuje) opouštění a příjímání těl se nazývá samsára. V souladu s našimi touhami a činnostmi z minulých životů přijímáme různé druhy těl. Také v tomto životě si tímto způsobem vytváříme naše budoucí tělo. Každé tělo je designováno tak, abychom si v něm mohli vyplnit touhy a vyžít reakce z našich minulých životů. Je třeba abych pochopil, že jsem stále ta stejná osoba. Toto je začátek chápání individuality a věčnosti živé bytosti.2.14
matra-sparsas tu kaunteya sitosna sukha-dukha-dah
agamapayino ‘nityas tams titiksasva bharata


Ó synu Kuntí, zakoušení smyslových objektů přináší pocity chladu a tepla, štěstí a neštěstí, jenž jsou vždy dočasné; objevují se a mizí. Ó Bhárato, toleruj je.

Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura: (Ardžuna) „Ano, to je skutečně pravda. Já sám jsem takovou neuváženost předvedl. Moje mysl, jež vytváří nesmysly, je zbytečně pokrytá nářkem a zmateností a působí mi utrpení.“ (Krišna) „To není pouze samotná mysl. Různé funkce mysli v podobě všech smyslů, jako například kůže, které vnímají svoje příslušné smyslové objekty, vytvářejí tento problém (anartha). Člověk zakouší (sparsas) smyslové objekty (matra). V teplém období je studená voda příjemná a v studeném období působí bolest. To se děje nekontrolovatelným způsobem, objevuje se to a zase to mizí (agama apayinah). Proto musíš tyto vjemy pocházející ze smyslových objektů snášet. Jejich tolerování je součástí dharmy předepsané v písmech. Člověk by se neměl přestat koupat v měsíci Magh (prosinec-leden) jenom proto, že je to bolestivé, neboť je to předepsané v písmech. Následování dharmy člověka postupně zbavuje jeho nízkých vlastností. Musíš snášet to, že synové přinášejí radost, když se narodí či vydělávají peníze a působí zármutek, když zemřou; jejich dočasnou přítomností a odchodem. Člověk by se na základě takového uvažování neměl vzdávat své písmem předepsané povinnosti bojovat. Nevykonávání předepsané povinnosti s sebou postupně přináší velké problémy.

Šríla BS Muni Mahárádža: Krišna zde radí Ardžunovi, aby se nenechal rozrušit vnějšími vlivy. Ten, kdo je upevněn v transcendentálním vědomí stita prajna není rozrušen žádnými vnějšími vlivy. Tolerance je jednou z vlastností jogína.

2.15
yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha
sama-dukha-sukham dhiram so mrtatvaya kalpate


Ó nejlepší z mužů, inteligentní osoba vyrovnaná ve štěstí i neštěstí, která není sužována těmito smyslovými objekty, dosahuje vysvobození.

Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura: Praktikuje-li člověk toleranci s tímto rozlišováním, nepřinese mu zakoušení smyslových objektů v průběhu času žádnou úzkost. Když člověk dosáhne stavu, v němž není přítomno neštěstí působené smyslovými objekty, je kvalifikován pro osvobození (amrtatvaya).

Šríla BS Muni Mahárádža: Smyslové objekty jsou tím, co nás v tomto světě na základě našich tužeb mučí. Chce-li se člověk osvobodit od nadvlády smyslů, musí je zaměstnat ve službě Hršíkešovi (Pánovi smyslů). Trendem naší společnosti je: čím více smyslového požitku, tím většího štěstí dosáhneme. Avšak vše, co vnímáme smysly, vede nakonec k utrpení. Vůdci naší společnosti nás zaplavují smyslovými objekty v podobě časopisů, bilboardů, filmů, atd. Pro někoho, kdo hledá seberealizaci, jsou tyto objekty naprosto nesmyslné. Pozornost jogína se ubírá právě opačným směrem. Ve skutečnosti není možné z tohoto světa vystoupit, aniž bychom vyhledali pomoc. Když se člověk topí, tak se sám nezachrání. Jinak řečeno, pomoc musí přijít od někoho, kdo je osvobozený. ,,Odevzdej se duchovnímu učiteli, čestně se ho dotazuj a pokorně mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, neboť ony uzřely pravdu.“ (Bhagavad-
-gítá 4.34) Musíš splnit určité podmínky: vyhledat pravou osobu, čestně klást otázky a s pokorným  postojem vykonávat službu.

Musí to být někdo, kdo tyto problémy sám nemá, někdo kdo není rozrušen žádnými hmotnými vlivy. V minulosti jsem se snažil podnikat, ale samotný jsem příliš úspěšný nebyl, proto jsem se spojil s jedním úspěšným podnikatelem a tím se můj obchod rázem zlepšil. Chceme-li být úspěšní, musíme vyhledat pomoc u někoho, kdo úspěchu dosáhl. Pokud se spojí dva neúspěšní lidé, žádný úspěch z toho vzejít  nemůže. Musíme se spojit s někým, kdo je na vyšší úrovni, kdo je nám nadřazen. Navázat spojení přímo s Krišnou nelze, proto Pán posílá svého prostředníka. Guru je médiem, jenž nás s Krišnou spojuje. Podle míry upřímnosti, která se zakládá na sukriti (kreditu našich zbožných činností), vyvineme víru v určitého sádhua.

Čtyři druhy lidí se obrací na Pána; trpící, zvídaví, toužící po bohatství, a ti kteří hledají Absolutní Pravdu. Většinou patříme do té první skupiny. Obracíme se na Pána, protože trpíme. Jakmile se nám však začne dařit dobře, opět na Něj zapomínáme a vracíme se zpět. Tak to jde život za životem. Abychom učinili trvalý pokrok, je třeba něco obětovat, jinak není možné nic získat. Avšak něco obětovat je pro nás velký problém. Pokrok znamená opouštět staré a přijímat nové. Rozhodnutí musí přijít z naší strany, neboť Pán respektuje svobodnou vůli, každé živé bytosti. Bez svobody rozhodování by nebylo možné vytvářet žádné vztahy. Vždy máme svobodu se rozhodovat. Zvolíme-li si tento svět, získáme zrození, nemoc, stáří a smrt. Opravdovou svobodu můžeme získat pouze v duchovním světě (neboli duchovním vědomí) ve službě tomu, který je absolutně svobodný.

http://www.radha-govinda.net

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návštěva Sannyasi Maharaje v Praze

Je to dva měsíce, co jsi odešel

Už uběhly 2 měsíce, co jsi odešel za Pánem Džagannáthem. Mukunda Maharádž teď dělá ještě víc úžasných věcí a neustále se spoustou lásky slouží tak, jak to dokázal jen on. Jsme na tebe pyšní a jsme v pohodě - vzpomínáme na tebe každou chvíli, když vstupujeme na oltář, když vaříme, když oblékáme Božstva, když mluvíme o barevných kombinacích, když musíme šít a šít a šít, když musíme číst a číst a číst, když je potřebauklízet a uklízet a uklízet, když se musíme smát a smát a smát!

Co by bylo s našimi životy, kdyby jsi v nich nebyl ty, drahý Mukundo.

Gourí Séva, Peru


Ya 2 meses de que pasaste a estar a lado de Sri jagannath... mukunda mhj debe estar haciendo mas cosas lindas, sirviendo con mucho amor sin nada que retenga ese hermoso seva que solo el sabia y sabe hacer. Estamos orgullosos por el alma de babaji maharja y estamos aca tranquilos, recordándote mucho en todo momento, cuando entramos al altar, cuando cocinamos, cuando vestimos a las deidades, cuando hablamos de combinacione…

Doplňky k sárí 1. díl - Vlasy

Pro vaši inspiraci i pobavení jsme začali nový seriál o tradičních indických doplňcích, špercích a bižuterii. V několika dílech probereme dokonale nazdobenou Indku doslova od hlavy k patě. Takže začínáme, jak jinak, u vlasů, jejich úpravy a ozdob, kterými je můžete zkrášlit.

Jak je známo, Indky mají vlasy v drtivé většině případů neskutečně kvalitní. Hinduisté dodržují zvyk, kdy se malému, asi dva roky starému dítěti vlasy obřadně ostříhají. Pro mnoho žen je to naposledy, kdy se svých vlasů nůžkami dotknou. Zatřihávání konečků se v Indii moc nepěstuje, naopak ženy sikhského náboženství, které je rozšířeno zejména v Pandžábu a Dillí, mají přímo zaneseno v náboženských …